Potrivește cifra scrisă cu litere cu numărul corespunzător

28
20
8
3
12

Lista Răspunsurilor

opt
douăzeci şi opt
doisprezece
trei
douăzeci

Selectează răspunsul corect și nu îi dați drumul până nu e mutat în căsuța cu semnul întrebării.

Scrierea corecta a cifrelor in litere

In acest joc educativ trebuie să asociați un număr de la 1 la 30 cu echivalentul său scris în litere.

Se adresează elevilor din clasa I.

Joc educativ pentru scrierea corecta a cifrelor in litere.

Faceți corespondența scrierii in litere și numere.

Ai răspuns corect